Agrupació Fotogràfica d'Esparreguera

Exposició tres tombs

 

L’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera va ser fundada l’any 1930 amb la finalitat de difondre i potenciar l’activitat de la fotografia com a expressió de comunicació, d’expressió artística i de relació social i promoure’n l’interès entre els vilatans. El seu primer president va ser el senyor Miquel Piqué.

Com entitat  desenvolupem activitats durant el curs per poder assolir els objectius proposats de dinamització, participació i formació entre els seus associats programant concursos, sortides fotogràfiques, tallers i cursos temàtics.

També amb la finalitat de potenciar el coneixement i afició a la fotografia, programem exposicions de fotografies i durant el curs i obertes a tota la població, diverses sessions d’un Curset d’Iniciació a la Fotografia Digital dirigit al coneixement  de la càmera i les seves funcions i dels conceptes bàsics de la fotografia.

Des dels inicis aquesta entitat ha estat una associació integradora, i com a tal, intenta transmetre la fotografia, mitjançant la col·laboració en tots els actes de la vila i mantenint una estreta relació  amb les altres entitats fotogràfiques de Catalunya.